சச்சிதானந்தசுவாமி, வ.உ.சிதம்பரனார் இடையே உள்ள தொடர்பு ll Sachidhandha swami and V.O.Chidambaranar

சச்சிதானந்தசுவாமி, வ.உ.சிதம்பரனார் இடையே உள்ள தொடர்பு ll Sachidhandha swami and V.O.Chidambaranar

https://youtu.be/G2HTBNIrJ_o