ஆப்பிரிக்கப் பழமொழிகள்

1. ஒரு நல்ல கூடு பறவைக்கு உணவு தருவதில்லை.
A fine cage or nest does not ensure food for birds.
2. ஒரு முட்டாளின் நாக்கு அவன் கழுத்தை அறுக்கும்
அளவிற்கு நிளமாக இருக்கும்.
A fool’s tongue is long enough to cut his throat.
3. பசித்த கரடி நடனமாடாது. A hungry bear does not dance in glee.

4. உறங்குகிற நரி கனவில் கோழிகளை எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறது.
A fox asleep counts the hens to catch in its dreams.
5. அறிவுடையவனுக்கு ஒருபோதும் ஆயுதங்கள் வேண்டாம்.
A wise person does not need armour of weapons.
6. கோபம் கொண்டவன் வாயைத் திறக்கிறான். கண்களை மூடிக்கொள்கிறான்.
An angry one opens his mouth, but shuts his eyes.
7. வெளிப்படையான எதிரி ஏமாற்றும் நண்பனைவிட நல்லவன்.
An opponent in front is better than a deceitful friend behind.
8. ஒரு மரத்தில் உள்ள ஆப்பிள்களை நீங்கள் எண்ணிவிடலாம்;
ஆனால் ஒரு ஆப்பிளுக்குள் உள்ள மரங்களை எண்ணமுடியாது.
You can count the apples on a tree by not the trees within an apple.
9. ஒரு சிங்கமாக இறப்பது தான் கழுதையாக வாழ்வதைவிட நல்லது.
Better to die like a Lion than live like an Ass.
10. உழைக்க ஆயத்தமாக இல்லாதவன், வாய்ப்பின்மையைக்
குறித்துக் குறைபட்டுக் கொள்ளக்கூடாது.
Those unwilling to toil should not complain on lack of opportunities.

ஓட்டுப்போட என்னை அழுத்து


Best Blogger Gadgets

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

படிக்க வந்த நண்பர்களெல்லாம் ஒட்டு போட்டுட்டு போங்களே!!

இந்த இடுகை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் வாக்களிக்கவும்.


தமிழ்மணத்தில் ஆதரவு வாக்களிக்க உள்ள கருவிபட்டையில் மேல்நோக்கியுள்ள கைவிரலை சொடுக்கவும்