சீனத்துப் பழமொழிகள்

சீனத்துப் பழமொழிகள்: CHINEESE PROVERBS
1. திறமைசாலி பெரிய துன்பங்களைச் சிறிதாக்குகிறான்;
சிறய துன்பங்களை இல்லாமல் செய்கிறான்.
A clever one turns great troubles into tiny ones; and the tiny ones into none.
2. உதிர்கின்ற இலையைப் பார்த்து மரத்தில் உள்ள இலை சிறிக்கிறது;
தான் என்று உதிர்வோம் என்று அந்தப் பரிதாப இலைக்குத் தெரியாது.
A leaf on tree laughs at the one falling down,
but it does not know when it will be blown off.
3. ஒருகட்டுப் புத்தகம் ஒரு நல்லாசிரியருக்கு இணையாகாது.
A bundle of books can never match a good teacher.
4. புன்னகைக்கின்ற முகமற்ற ஒருவன் கடை திறக்கக் கூடாது.
One who lacks a smiling face should not open a vendors shop.
5. காதில் கிசுகிசுக்கின்ற ஒரு சொல் ஆயிரம் கல்களுக்கு அப்பாலும் கேட்கின்றது. A word whispered in the ears may resound beyond thousand miles
6. ஒரு சிரிய பரிசு பெரிய வாக்குறுதிகளை விட உயர்ந்தது.
A small gift is greater than a big promise.
7. எல்லாக் கயிற்றிற்கும் இரு முனைகள் உள்ளன.
Every rope has two ends.
8. திறமையான மனிதனுக்குப் பின்னால் எப்போதும் திறமையான
மற்ற மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள்.
Behind an able one stand others able to perform.
9. தாகம் ஏற்படுவதற்கு முன்பே கிணறு தோண்டிவிட வேண்டும்.
Dig a well before you feel thirsty.
10. மற்றவர்களுக்காக வலை விரிப்பவன் தானே அதில் விழுகிறான்.
One who lays a net for others will fall in it unawares

ஓட்டுப்போட என்னை அழுத்து


Best Blogger Gadgets

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

படிக்க வந்த நண்பர்களெல்லாம் ஒட்டு போட்டுட்டு போங்களே!!

இந்த இடுகை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் வாக்களிக்கவும்.


தமிழ்மணத்தில் ஆதரவு வாக்களிக்க உள்ள கருவிபட்டையில் மேல்நோக்கியுள்ள கைவிரலை சொடுக்கவும்