அமெரிக்கப் பழமொழிகள்

எளிது என்று புரிந்துகொள்ளும் வரை
எல்லா வேலைகளும் கடினமானவைதான்.
Every task appears difficult until we learn the easy way to do it.
பரபரப்பான மனிதனுக்குக் கண்ணீர் சிந்த நேரம் இருக்காது.
The one actively absorbed in life has no time to shed tears
3. ஒரு முடி இழைக்குக் கூட அதனுடையதே
ஆன நிழல் உண்டு.
Every strand of hair has its own shadow
4. நீரும் நெருப்பும் நல்ல வேலைக்காரர்கள் தான்;
ஆனால் மோசமான மேலாளர்கள்.
Water and Fire are good servants; but poor managers.
5. பணத்தால் எதையும் வாங்கிவிடலாம் என்று
நினைப்பவர்கள், அதற்காக எதையும் செய்வர்.
Who think that money can buy everything do not hesitate
to do anything to acquire it.
6. ஒருமுறை ஏமாற்றியவன் எக்காலத்தும்
ஐயத்துடன் நோக்கப் படுகிறான்.
Once a cheat, is always looked upon as a suspect.
7. அமைதியான மனது இடி ஒலியிலும் உறங்காது.
A mind in peace is not disturbed even by thunder.
8. ஆட்டுக்குட்டியின் மரணம் ஓநாயின் வாழ்க்கை.
The carcase of a goat is the livelihood of a wolf
வலிதாக மீட்டுவது இனிமையான இசைய உருவாக்காது.
A string struck hard does not give a note of charm in music
சுன்னம் (0) எல்லாவற்றின் தொடக்கமும் முடிவுமாம்.
The sign ‘zero’ is the be all and end all of Space.

ஓட்டுப்போட என்னை அழுத்து


Best Blogger Gadgets

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

படிக்க வந்த நண்பர்களெல்லாம் ஒட்டு போட்டுட்டு போங்களே!!

இந்த இடுகை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் வாக்களிக்கவும்.


தமிழ்மணத்தில் ஆதரவு வாக்களிக்க உள்ள கருவிபட்டையில் மேல்நோக்கியுள்ள கைவிரலை சொடுக்கவும்