ஆத்திரேலியப் பழமொழிகள்:

பசிக்கும் வயிற்றுடன் யாராலும் அறிவாளியாக முடியாது.
A stomach in fire allows no mind to gain wisdom.
நம் நண்பர்கள் இல்லாமல் நம்மால் வாழமுடியாது.
Life is a desert for survival when we are aloof from friends.
நீ தலையாட்டும்போது தலையாட்டுகிற நண்பன் உனக்கு வேண்டாம். We need none as friend who nods his head in unison with us.

எல்லாவற்றிற்கும் அவற்றிகென்றே தனி அழகு இருக்கிறது.
ஆனால் யாரும் அதனைப் பார்ப்பதில்லை.
Each object has its exclusive characteristic beauty; many fail to notice.
நாம் விரும்புவது நம்மிடம் இல்லையென்றாலும்
நம்மிடம் இருப்பதை நாம் விரும்பவேண்டும்.
When we do not have what we want, learn to love what we have.
மெதுவாக வாக்குறுதி கொடுங்கள். ஆனால் அதை
விரைவாக நிறைவேற்றுங்கள். Be cautious and slow in extending a promise; but be fast in fulfilling.
கடன் கொடுத்தவனுக்கு வாங்கியவனைவிட
நினைவாற்றல் மிகையாக உண்டு.
The one who lends has a stronger memory than who receives.
உன்னால் உன்னைக் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால்
இன்த உலகத்தையே உன்னால் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
Self control is powerful enough to grain control of the world.
ஒரு நல்ல சிரிப்பு ஒரு வீட்டின் சூரிய ஒளியாகும்.
A hearty laugh heralds sun light to the house.
இருப்பது எல்லாவற்றையும் செலவழித்து விடாதீர்கள்.
கேட்கும் அனைத்தையும் நம்பிவிடாதீர்கள். தெரிந்த
எல்லாவற்றையும் சொல்லி விடாதீர்கள். Spend not in whole,
what you have; believe not all you hear; Reveal not all that you know of.

ஓட்டுப்போட என்னை அழுத்து


Best Blogger Gadgets

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

படிக்க வந்த நண்பர்களெல்லாம் ஒட்டு போட்டுட்டு போங்களே!!

இந்த இடுகை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் வாக்களிக்கவும்.


தமிழ்மணத்தில் ஆதரவு வாக்களிக்க உள்ள கருவிபட்டையில் மேல்நோக்கியுள்ள கைவிரலை சொடுக்கவும்