இத்தாலியப் பழமொழிகள்

கையுறை அணிந்த பூனை எலியைப் பிடிக்காது.
A cat that has glows on its feet does not catch a mouse.
எதிர்காலம் ஆபத்திற்குள்ளாகும்போது மட்டும்தான், ஒருவன் தன் கடந்த காலத்தைப் பற்றி வேதனைப் படுகிறான். A future apparent in gloom and danger, makes us realize and remorse of the past.
3.முட்டாள்கள் கூட்ட்த்தில் அறிவாளி கேலிக்குரியவன்.
A person of wisdom may become a laughing stock among fools lot.
4.உலகத்திலுள்ள இருட்டு முழுவதும் நினைத்தாலும் ஒரு சிறிய மெழுகுவத்தியின் ஒளியை அணைக்க முடியாது.
All darkness apparent in the universe cannot extinguish the light of a candle.
5.ஓவ்வொரு துயரத்திற்கும் இருபது நிழல்கள் இருக்கின்றன. அவற்றின் பெரும்பகுதிகளை நீங்களே தோற்றுவிக்கிறீர்கள்.
Each event of sorrow has 20 more shadows. Most of them originate from us.
6.தொலைவில் கரையைக் கண்டுவிட்ட ஒரு பூனையோ, நாயோ கூட ஒருபோதும் மூழ்கிச் செத்த்தில்லை.
Even a cat or a dog that sights a shore ahead does not take death by drowning.
7.ஒருமுறை துண்டிப்பதற்கு முன்பு மூன்றுமுறை அளந்து பார்த்து
விடுங்கள்.
Measure thrice before cutting a piece, once cut cannot be restored.
8.எந்த மனிதனும் அறிவாளியாகவே பிறப்பதில்லை.
No one is born a genius.
9.வாங்குபவர்களுக்கு நூறு கண்கள் வேண்டும். விற்பவர்களுக்கு ஒன்றும் வேண்டாம். The buyer needs thousand eyes; the seller none.
10.ஆசிரியர் என்பவர் தான் ஒளிபட எரிவதால் மற்றவர்களுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கும் மெழுகுவத்தியைப் போன்றவர்கள்.
A teacher is like a candle that enlightens others by burning itself.

ஓட்டுப்போட என்னை அழுத்து


Best Blogger Gadgets

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

படிக்க வந்த நண்பர்களெல்லாம் ஒட்டு போட்டுட்டு போங்களே!!

இந்த இடுகை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் வாக்களிக்கவும்.


தமிழ்மணத்தில் ஆதரவு வாக்களிக்க உள்ள கருவிபட்டையில் மேல்நோக்கியுள்ள கைவிரலை சொடுக்கவும்