சப்பானியப் பழமொழிகள்

குறைக்கிற நாயால் வேட்டையாட முடியாது.
A barking dog can never succeed in hunting.
நல்ல குதிரைக்கு சாட்டையின் நிழல் போதும்.
A smart horse senses the shade of a whip and acts.
உண்மையான சொல் அழகாக இருக்காது. அழகான சொல் உண்மையாகவும் இருக்காது.
A word of truth may not be relished. A word of beauty may not be true.
மீனை மூடி வைப்பதுதான் பூனையை விரட்டுவதை விட நல்லது.
Instead of chasing away a cat it is wise to keep a fish protected.
பெரிய மரங்கள் காற்றின் பெருமைக்குச் சவால் விடுகின்றன.
A tree big and strong is a challenge to force of wind.
பழங்களைப் பார்த்த பிறகே மரத்தை மதிப்பிடுங்கள்.
See the fruits and then determine the worth of a tree.
இரத்தத்தை இரத்தத்தால் கழுவ முடியாது.
A stain of blood cannot be cleansed by blood.
தவறான செயல்கள் வாசனைப் பொருட்களைப் போன்றவை. ஒருபோதும் மறைத்து வைக்க முடியாது,
Deeds done wrong cannot be concealed as they smell like cents.
ஒரு எறும்பின் வழிபாடு கூட சுவர்கத்தை அடைகிறது.
True devotion of even an ant can reach heaven.
அழுக்கில் வேலை செய்தாலும் தூய வாழ்க்கை வாழமுடியும்.
Even one handling dirt can lead a clean life.

ஓட்டுப்போட என்னை அழுத்து


Best Blogger Gadgets

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

படிக்க வந்த நண்பர்களெல்லாம் ஒட்டு போட்டுட்டு போங்களே!!

இந்த இடுகை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் வாக்களிக்கவும்.


தமிழ்மணத்தில் ஆதரவு வாக்களிக்க உள்ள கருவிபட்டையில் மேல்நோக்கியுள்ள கைவிரலை சொடுக்கவும்