இரசியப் பழமொழிகள்

1, குழந்தைகளின் மனது ஈரமான சிமிட்டி போல. அதில் வீழ்கின்ற எதுவும் அடையாளத்தை ஏற்படுத்துகிறது. Mind of a child is like raw cement; what falls on it makes a mark.

2 எல்லோரும் ஒவ்வொரு நூலிழை கொடுத்தால் போதும். அவையெல்லாம் சேர்ந்து ஏழைக்கு ஒரு ஆடையாகும். Each one contributes a threat of yarn; together they make clothing for the poor.
3 மற்றவர்களை விட்த் தாந்தான் திறமைசாலி என்று சிந்திப்பது எமாற்றப்பட சுழுவான வழி. The quick way to get cheated is to deem that we are smarter than others.
4. உணவுக் கட்டுப்பாடே சிறந்த மருத்துவம். Judicious management of food is the best medication for body and mind.
5. முட்டாள் தன்னை அறிவாளி எனக் கருதுகிறான். அறிவாளி தன்னை ஒரு முட்டாள் என அறிந்துள்ளான். A fool assumes he is wise. A wise person knows his follies.
6. உங்களால் முடியாது எனப் பிறர் சொல்லும் நல்ல செயல்களைச் செய்வதில் தான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. The greatest in happiness is to perform good things others say are beyond your prowess.
7. கொடியவர்களின் அன்பு அவர்களின் வெறுப்பைவிடப் பேரிடர் விளைவிக்கும்.
Friendship of the wicked is more dangerous than their aversion.
8. மிச்சம்உள்ள வாழ்நாட்களில் முதல்நாள் இன்றுஎன அறிக. Know now today is the first day of the remnant part of our life time.
9. பணம் பேசும்போது உண்மை ஊமையாகிறது. Truth is benumbed when money speaks falsehood
10. சோம்பேரிகளின் நாக்கு ஒருபோதும் சும்மா இருப்பதிலை.
A tongue of laziness never keeps quiet

ஓட்டுப்போட என்னை அழுத்து


Best Blogger Gadgets

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

படிக்க வந்த நண்பர்களெல்லாம் ஒட்டு போட்டுட்டு போங்களே!!

இந்த இடுகை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் வாக்களிக்கவும்.


தமிழ்மணத்தில் ஆதரவு வாக்களிக்க உள்ள கருவிபட்டையில் மேல்நோக்கியுள்ள கைவிரலை சொடுக்கவும்