உரோமானியப் பழமொழிகள்

பகிர்ந்து கொள்ளும்போது மகிழ்ச்சி இருமடங்காகிறது.
Happiness doubles up when you share it with others.
நமது முன்னோர்களிடமிருந்து நமக்குப் பெயர்கள்
கிடைக்கின்றன. நாம் செய்யும் நல்ல காரியங்களிலிருந்து நமக்குப் பெருமை கிடைக்கிறது. We inherit our names from forbears. We gain pride and fame from our own good deeds.
3. உங்கள் சினத்தை ஒரு மணித்துளி கட்டுப்படுத்தி நூறு
நாட்களின் வேதனையைத் தவிர்த்திடுங்கள். Contain your wrath for a minute and obviate pain for hundred days.
4.மனச்சான்றைத் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பிறகு நீங்கள் ஒருபோதும் அச்சப்படத் தேவையில்லை. Keep your conscience pure; fear does not bother you ever.
5.நீ மிகவும் நற்பேறு இடையவன் என்றால் உனக்கே உன்னைத் தெரியாது. நீ மிகவும் வாய்ப்பற்றவன் என்றால் உன்னை மறவர்களுக்குத் தெரியாது. If you are a lucky person you do not know yourself. If you are unlucky you are not known by others.
6. பாலங்களுக்கு மாற்றாகச் சுவர்களைக் கட்டுவதால் தான் மனிதர்கள் தனிமையில் தவிக்கிறார்கள். People suffer in solitarily when they build walls instead of bridges.
7. நீ நடாத இடத்திலிருந்து ஒருபோதும் பறிக்காதே. What you have not sown you have no right to reap.
8.அமைதியான மனங்கள், தலை அணிகளைவிட மேலானவை. A mind in peace is precious than a crown on head.
9.செய்யப்போகிற பெரிய காரியங்களைவிட செய்துகொண்டிருக்கும்
சிறிய காரியங்கள் சிறப்பானவை. Small things that you are doing sincerely are meritorious that big things you plan to do.
10.சிலர் சாவிற்கு மிகையாக அஞ்சுவதால் தான் இன்னும் வாழத் தொடங்காமலே இருக்கிறார்கள்.
We are afraid of starting life, as we fear death too much.

ஓட்டுப்போட என்னை அழுத்து


Best Blogger Gadgets

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

படிக்க வந்த நண்பர்களெல்லாம் ஒட்டு போட்டுட்டு போங்களே!!

இந்த இடுகை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் வாக்களிக்கவும்.


தமிழ்மணத்தில் ஆதரவு வாக்களிக்க உள்ள கருவிபட்டையில் மேல்நோக்கியுள்ள கைவிரலை சொடுக்கவும்