அருட்பெருஞ்சோதி மகாமந்திரத்தின் சிறப்பு:

அருட்பெருஞ்ஜோதிஅருட்பெருஞ்ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணைஅருட்பெருஞ்ஜோதி

அருட்பெருஞ்சோதி மகாமந்திரத்தின் சிறப்பு:
 1. உலகில் உள்ள அனைத்து வஸ்துக்களும் "அ" என்ற அட்சரத்தை கொண்டு தான் தொடங்குகின்றன.அந்த "அ" என்ற அட்சரத்தை கொண்டு தொடங்கும் ஒரே மந்திரம் "அருட்பெருஞ்சோதி மகாமந்திரம்".
 2. உயிர் எழுத்துக்கள் "அனைத்தும்" நிரம்பிய ஒரே மந்திரம் "அருட்பெருஞ்சோதி மகாமந்திரம்". அனைத்து மந்திரங்களும் இந்த உயிர் எழுத்தை கொண்டு இயக்கியும், இயங்கியும் கொண்டு இருக்கின்றன.
 3. இது எப்படி :
  தமிழில் உயிர் எழுத்து : ,ஆ, , ,, , , , , , ,ஒள
  ஆனால் மூலம்:, இ ,உ, எ, ஒ
  இந்த ஐந்து எழுத்துக்களை தழுவி மற்ற எழுத்துக்கள் தோன்றுகின்றன.
  இந்த ஐந்து எழுத்தக்களும் நிரம்பிய ஒரே மந்திரம்
  "அருட்பெருஞ்சோதி மகாமந்திரம்".
 4. அருட்பெருஞ்சோதி:
  =
  ரு = ர் +
  ட் = ட் +
  பெ = ப் +
  ட் = ட் +
  ஜோ = ஜ் +
  தி = த் +
  அனைத்து உயிர் எழுத்து (, இ ,உ, எ, ஒ)
 5. அருட்பெருஜோதி மகா மந்திரத்தை எப்படி ஓத வேண்டும் ?
  வள்ளலார் கூறுகிறார் :
  "ஊன் படிக்கும் .உளம் படிக்கும்.
  உயிர் படிக்கும். உயிர்க்கு உயிர் தான் படிக்கும் "
  நாம் "மகாமந்திரத்தை" :
  ஊன் ஓத வேண்டும் . (இந்திரிய ஒழுக்கம்)
  உளம் ஓத வேண்டும் . (கரண ஒழுக்கம் )
  உயிர் ஓத வேண்டும். ( ஜீவ ஒழுக்கம் )
  உயிர்க்கு உயிர் தான் ஓத வேண்டும். (ஆன்ம ஒழுக்கம் )
 6. ஏன் இந்த மந்திரத்திற்கு "மகா மந்திரம்" என்று பெயர் ?
  ஏனெனில் , இந்த "அருட்பெருஞ்சோதி மகாமந்திரம்" -திற்குள் னைத்து மந்திரங்களும் அடங்கி உள்ளன.
,
Vallalar Groups

ஓட்டுப்போட என்னை அழுத்து


Best Blogger Gadgets

1 கருத்து :

ஜீவன்சிவம் சொன்னது…

ஆயிரம் மந்திரம் தின்று
தினம் தினம் துப்பி
அவதொன்றுமில்லை

கிழக்கென்ன மேற்கென்ன எண்திசை
சுழன்றாலும் கைலாயம் கண்டாலும்
மரணத்தின் வாசலுக்கு
ஒற்றை பயணம்

உள்ளாடும் காற்றின் தாளலயம்
கைகொள்..
கைகொள் மகனே - நீயும் சிவமாவாய்...

கருத்துரையிடுக

படிக்க வந்த நண்பர்களெல்லாம் ஒட்டு போட்டுட்டு போங்களே!!

இந்த இடுகை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் வாக்களிக்கவும்.


தமிழ்மணத்தில் ஆதரவு வாக்களிக்க உள்ள கருவிபட்டையில் மேல்நோக்கியுள்ள கைவிரலை சொடுக்கவும்