மார்க்ஸிய நூல்கள்மார்க்ஸிய நூல்கள்


http://www.tamilcircle.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6883&Itemid=119
மார்க்ஸ் மூலதனத்தின் பிறப்பு

லெனின் கீழ்த்திசை மக்களது கம்யூனிஸ்டு நிறுவனங்களின் இரண்டாம் அகில ருஷ்ய காங்கிரசில் ஆற்றிய உரை 1919 நவம்பர் 22

லெனின் அக்டோபர் புரட்சியின் ஆண்டுவிழாக்களை ஒட்டி

தொழிலாளி வர்க்கம் - கட்சி- இயல்பு பற்றி ஸ்டாலின் சென்யுன்


லெனின் சந்தர்ப்பவாதமும் இரண்டாவது அகிலத்தின் வீழ்ச்சியும்

மார்க்ஸ் கூலியுழைப்பும் மூலதனமும்

ஸ்தாபனத்தைப் பற்றி
ஸ்டாலின் டிமிட்ரொவ் காகனோவிச் மா சே.துங்

மா சே துங் சீனப் புரட்சியும் சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும்

மாசேதுங் நடைமுறை பற்றி

சோசலிஸப் புரட்சியும் சுயநிர்ணய உரிமையும் வி.இ.லெனின்

மார்க்ஸ் ஏங்கெல்ஸ் கம்யூனிஸ்டுக் கட்சி அறிக்கை

கூட்டு அரசாங்கம் பற்றி மாசேதுங்

மா சே துங் ஹனான் விவசாயிகள் இயக்கம் பற்றிய ஒர் ஆய்வு அறிக்கை
மார்ச் 1927

தாய்

மாபெரும் விவாதம்

கம்யூனிசத்தின் கோட்பாடுகள் (எங்கல்ஸ்)

சோவியத் ஆட்சியும் சமுதாயத்தில் பெண்களின் நிலையும் (லெனின்)

கூலியுழைப்பும் மூலதனமும் (மார்க்ஸ்)

இந்தியப் புரட்சியின் அரசியல் பாதையும் இராணுவப் பாதையும் (இந்தியபொதுவுடமைக் கடசி மா-லெ)

மார்க்சியத்தின் அடிப்படைப் பிரச்சனைகள் (பிளெஹானவ்)

இயங்கியல் பிரச்சனை பற்றி (லெனின்)

நூல்திரட்டு 01 (லெனின்)

நூல்திரட்டு 02 (லெனின்)

நூல்திரட்டு 03 (லெனின்)

நூல்திரட்டு 04 (லெனின்)

நவ சீனப் புரட்சியின் வரலாறு (ஹொகன் சி)

ஒரு கம்யூனிஸ்டின் உருவாக்கம் (எட்ஹார் ஸ்னோ)

ரசியப் பொருளாதாரம் பற்றிய ஒரு விமர்சனம் (மாசேதுங்)

மார்க்சியமும் திருத்தல்வாதமும் (லெனின்)

புரடசித் தலைவன் மா சே துங் நடந்த புரட்சிப் பாதை (இந்திய வெளியீடுகள்)

என்ன செய்ய வேண்டும்? (லெனின்)

குடும்பம், தனிச்சொத்து, அரச அகியவற்றின் தோற்றம்

புரட்சிகரமான வாய்ச்சொல் (லெனின்)

மார்க்சியமும் புரட்சி எழுச்சியும் (லெனின்)

பொதுக் கல்வி (லெனின்)

தேசிய இனங்களின் சுயநிர்ணய உரிமை (லெனின்)

தேசியப் பொருளாதாரத்தில் சோஷலிஸ்டு நிர்மானத்தைப் பற்றிய பிரச்சனைகள் (லெனின்)

மார்க்சியமும் புரடசி எழுச்சியும் (லெனின்)

சோஷலிஸ்ட் புரட்சி (மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ்)

இயங்கியல் பொருள்முதல்வாதம் (மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் லெனின்)

தேசிய இனப்பிரச்சனைகளும் பாட்டாளி வர்க்க சர்வதேசிய வாதமும் (லெனின்)

புரட்சியில் இளைஞர்கள் (ஸ்ராலின்)

தூக்குமேடைக் குறிப்பு

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ராணுவப்படைப்புகள் (மாவோ)

தேசிய இனப்பிரச்சனை பற்றிய விமர்சனக் குறிப்புகள் (லெனின்)

லெனினும் ஆசியாவும்

மக்கள் தொகை தத்துவத்தின் அடிப்படைகள்

இந்தியாவின் சமுதாயப் பொருளாதாரப் படிவம்

பாட்டாளி வர்க்க இயக்கத்தின் போர்த்தந்திரம் செயல் தந்திரம் பற்றி (லெனின் ஸ்ராலின் மாவோ)

மூலதனம் முதல் பாகம் புத்தகம் இரண்டு

மூலதனம் இரண்டாம் பாகம்

மூலதனம் மூனறாம் பாகம் புத்தகம் இரண்டு

மார்க்ஸ் முதல் மாசேதுங் வரை

மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் தேர்வு நூல்கள 01

மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் தேர்வு நூல்கள் 02

மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் தேர்வு நூல்கள் 04

மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் தேர்வு நூல்கள் 05

மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் தேர்வு நூல்கள் 06

மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் தேர்வு நூல்கள் 07

மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் தேர்வு நூல்கள் 09

மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் தேர்வு நூல்கள் 10

மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் தேர்வு நூல்கள் 11

மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் தேர்வு நூல்கள் 12

மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் தேர்வு நூல்கள் 11

உலகைக் குலுக்கிய பத்து நாட்கள்

நாட்டுப்புற ஏழை மக்களுக்கு (லெனின்)

கம்யூனிஸ்ட் சமூகம் (மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் லெனின்)

சர்வாதிகாரப் பிரச்சனையின் வரலாற்றைப் பற்றி (லெனின்)

போர்த்தந்திரம் பற்றிய கடிதங்கள் (லெனின்)

வெகுஜனங்களிடையே கட்சியின் பணி (லெனின்)

மார்க்சியமும் திருத்தல் வாதமும் (லெனின்)

சந்தர்ப்பவாதமும் இரண்டாம் அகிலத்தின் வீழ்ச்சியும் (லெனின்)

மார்க்சியத்தின் வரலாற்று வளர்ச்சியின் சில சிறப்பியல்புகள் (லெனின்)

மகளீர் விடுதலை இயக்கங்கள் (மூன்று கட்டுரைகள்)

சிலந்தியும் ஈயும்

கம்யூனிசம் தோற்றதாம் முதலாளித்துவம் வென்றதாம்

கொள்கை அறிக்கை அமைப்பு விதிகள் (புரட்சிகர மாணவர் இழைஞர் முன்னணி தமிழ்நாடு)

பெரியார் களஞ்சியம் 01

மூலதனம் முதல் பாகம் புத்தகம் ஒன்று

டாக்டர் அம்பேத்கார் தோகுதி 02

டாக்டர் அம்பேத்கார் தோகுதி 03

டாக்டர் அம்பேத்கார் தோகுதி 04

டாக்டர் அம்பேத்கார் தொகுதி 05

டாக்டர் அம்பேத்கார் தொகுதி 06

டாக்டர் அம்பேத்கார் தொகுதி 09

டாக்டர் அம்பேத்கார் தொகுதி 11

டாக்டர் அம்பேத்கார் தொகுதி 17

அதிகாரத்துக்கு எதிராகப் போராடுவோம்

ஜனநாயகத்துக்கு அப்பால்

இன ஒடுக்கலும் விடுதலைப் போராட்டமும்

திரிபுவாதத்திற்கு எதிராக

ஓட்டுப்போட என்னை அழுத்து


Best Blogger Gadgets

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

படிக்க வந்த நண்பர்களெல்லாம் ஒட்டு போட்டுட்டு போங்களே!!

இந்த இடுகை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் வாக்களிக்கவும்.


தமிழ்மணத்தில் ஆதரவு வாக்களிக்க உள்ள கருவிபட்டையில் மேல்நோக்கியுள்ள கைவிரலை சொடுக்கவும்