பங்குச்சந்தை

Fundamental Analysis

அனாலிசசு என்றால் அலசுவது அதாவது ஒரு நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளை அலசுவது. ஒரு நிறுவனத்தின் நம்பத்தகுந்த செய்திகளை கொண்டு கணக்கிடபடும் பலவிதமான குறியீடுகள் தான் பண்டமன்டல் அனாலிசசு எனப்படும். ஒரு நிறுவனத்தின் திறன், செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றை கணிக்க இந்த பண்டமன்டல் அனாலிசசு உதவும். இந்த Fundamental Analysis மூலம் கிடைக்கும் செய்திகளை கொண்டு பங்குகளை வாங்குவதன் மூலம் லாபம் பெறலாம் அல்லது நட்டத்திலிருந்து தப்பிக்கலாம். இந்த பண்டமன்டல் அனாலிசசு எவ்வாறு கணக்கிடப் படுகிறது என்று பார்ப்போம் வாருங்கள்…

EPS என்றால் என்ன ? (Earning per share)

ஒரு பங்கு ஈட்டும் லாபமே EPS என்று சொல்லப்பதுகிறது.

உதாரணமாக:

HPCL நிறுவனத்தின் ஓரு பங்கினை ரூ.150 கொடுத்து வாங்கியுள்ளார் என வைத்துக்கொள்வோம்.தற்போது அப்பங்கின் விலை ரூ.200 என்றால் அதன் EPS 50 ஆகும். இந்த EPS முறையை Fundamental Analysis-க்குப் பயன்படுத்துவார்கள்.

PE Ratio என்றால் என்ன?

ஓரு பங்கின் தற்போதைய விலையை அதன் EPS ஆல் வகுத்தால் கிடைக்கும் ஈவுத்தொகையே PE Ratio எனப்படும். உதாரணமாக, ZeeTel நிறுவனத்தின் ஒரு பங்கின் தற்போதைய விலை ரூ.200 அதன் EPS ரூ.25 என்று வைத்துக்கொண்டால்

PE Ratio = 200/25 = ரூ.8 ஆகும்.

பொதுவாக ஓரு பங்கின் PE Ratio குறைவாக இருந்தால் அப்பங்கு நல்லப் பங்கு, மேலும் அதை நம்பி வாங்கலாம். நன்றாக லாபம் ஈட்டும் பங்குகளை கண்டறிய Fundamental Analysis-ல் இதுவும் ஒரு முறையே. இதை மட்டுமே வைத்துக்கொண்டு ஓரு பங்கு சிறந்த பங்கு என்று கூற முடியாது.

Book Value என்றால் என்ன?

ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்தப் பங்குகள், மற்றும் அந்நிறுவனதின் மொத்த சொத்துக்கள் இவற்றின் மொத்த மதிப்பே Book Value எனப்படும்.

பேலன்சு சீட் (Balance Sheet)

ஓரு நிறுவனத்தின் தற்போதைய நிலவரப்படி அதன் மொத்த பங்குகளின் மதிப்பு (Equity Shares) மற்றும் அந்நிறுவனத்தின் மொத்த சொத்துகளின் (Liability) மதிப்பு இவற்றை தெளிவாக விளக்கும் அறிக்கையே பேலன்சு சீட் எனப்படும். இது அந்நிறுவனத்தின் தற்போதைய செயல்பாட்டை தெளிவாக விளக்கும்.

நெட் வொர்த் (Net Worth)

ஓரு குறிப்பிட்ட தேதியில், ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்த செலவுகள்,கடன்கள் ஆகியவகைகள் போக வருமானதில் எவ்வளவு மீதம் இருக்கிறதோ அதுதான் அந்நிறுவனத்தின் நெட் வொர்த் எனப்படும். இந்த நெட் வொர்த் எப்போதும் நிறை மதிப்பாக இருக்க வேண்டும்.

SWOT அனாலிசசு

ஒரு நிறுவனத்தின் Strength, Weakness ,Opportunities ,Threats போன்றவற்றை கணக்கிடடும் முறையே SWOT அனாலிசசு. இது நிறுவனத்தின் தற்போதைய நிலவரம், மற்றும் எதிர் காலத்தில் அது எவ்வாறு இருக்கும் என்று கணக்கிட உதவுகிறது.

டிவிடன்ட் ஈல்ட் (Dividend Yield)

இதை உங்களுக்கு வார்தைகளால் விளக்காமல், ஒரு சிறிய கணக்கின் மூலம் விளக்கினால் உங்களுக்கு எளிதாக புரியும். Wipro என்ற நிறுவனம் 500% டிவிடன்ட் கொடுத்துள்ளது என்றால்

பேஸ் வேல்யு (Face Value) = 1000

டிவிடன்ட் வேல்யு (Dividend Value) = 5000

ஒரு பங்கின் பிரீமியம் வேல்யு (Premium Value) = 2000

2000 க்கு லாபம் = 5000

1000 க்கு லாபம் = 2500

Projected Earning Growth (PEG)

பங்குச்சந்தையில் கடந்த காலத்தை அலசுவதைவிட, எதிர் காலத்தில் ஒரு நிறுவனம் மற்றும் அதன் பங்குகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை கணிப்பதன் மூலம் நிறைய லாபம் ஈட்டலாம் அல்லது நட்டத்தை தவிர்க்கலாம். இது போன்ற பல வழிகளில் ஒன்றுதான் PEG

TCS-ன் PEG அடுத்த வருடம் 15% சதவீதம் என்றால். PEG ?

PE Ratio = 30 என்றால்

PEG = 30 / 15

ஓட்டுப்போட என்னை அழுத்து


Best Blogger Gadgets

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

படிக்க வந்த நண்பர்களெல்லாம் ஒட்டு போட்டுட்டு போங்களே!!

இந்த இடுகை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் வாக்களிக்கவும்.


தமிழ்மணத்தில் ஆதரவு வாக்களிக்க உள்ள கருவிபட்டையில் மேல்நோக்கியுள்ள கைவிரலை சொடுக்கவும்