பன்னாட்டுப் பழமொழிகள்

பன்னாட்டுப் பழமொழிகள்: PROVERBS FROM ABROAD

1. பாபிலேனியப் பழமொழிகள்: BABILONIAN PROVERBS
அறிவாளி தன்னைத்தானே கோள்வி கோட்டுக்கொள்கிறான்.
முட்டாள் மற்றவர்களைக் கேள்வி கேட்கிறான்.
The wise direct their questions inwards; fools question others.
2. அழகற்ற முகம், மாசுபடிந்த மனத்தைவிட நல்லாது.
A face not so beautiful is better than a stained mind.
தன் வீட்டில் நிம்மதியாக இருப்பவன் அரசனாக இருத்தாலும்
வேளாளராக இருந்தாலும் மகிழ்ச்சி நிறம்பியவனாக இருப்பான்.
Be a king or a peasant, who are peaceful in their home are blissful in their life
4. அறிவாளிக்கு வயதாகாது.
A seer of wisdom does not feel aged.
5. ஒருமுறை பேசுவதற்குமுன் இருமுறை செவிமடுத்துக் கேளுங்கள்.
Listen well with your two ears before you utter a word from your mouth.
6. பாடக் கற்றுக்கொள்வதற்கு முன் நன்றாகப் பேசக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
Ere you try to tune a song, learn to speak well the worthy.
7. அன்பு உழைப்பை எளிதாக்குகிறது. துயரத்தை இனிமையாக்குகிறது.
Kindness of love renders toil easy and turns sorrows into sweetness.
8. எந்த நல்ல மனிதனும் திடீரென்று பணக்காரன் ஆகிவிட முடியாது.
One of decent manners cannot become suddenly rich.
9. நீர்த்துளி பாறையைத் துழைப்பது தன் வலிமையால் அன்று;
தொடர்ச்சியாகப் பாறைமீது விழுவதால்தான்.
It is not the strength of water drops, but their sustained fall that wears out rocks.
10. பொறாமை வாயில் வழியே உள்ளே வரும்போது
அறிவு சாளரம் வழியே வெளியேறுகின்றது.
As envy enters the front door, wisdom vanishes thro’ the window.

(நன்றி: தினமணி – சிறுவர் மணிக்கு)

ஓட்டுப்போட என்னை அழுத்து


Best Blogger Gadgets

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

படிக்க வந்த நண்பர்களெல்லாம் ஒட்டு போட்டுட்டு போங்களே!!

இந்த இடுகை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் வாக்களிக்கவும்.


தமிழ்மணத்தில் ஆதரவு வாக்களிக்க உள்ள கருவிபட்டையில் மேல்நோக்கியுள்ள கைவிரலை சொடுக்கவும்